top of page
k7_1_lemosdesign0439_.jpg

Welcome  Välkommen Tervetuloa Tervetullu Buorisboathem Buresboathin

Långt från stadens brus, det aldrig sinande utbudet och kompetenser vi aldrig skådat som hattmakare, spärrvakt och börsmäklare finns ett samhälle med sitt ursprung i en mångfald av människor där samer, lantalaiset, finnar och gruvan starkt präglar kulturen. Alla med sin alldeles egna särprägel, arv, sedvanor och språk. Det hårda klimatet på platsen har format människan till stark och ödmjuk. Litenheten och avsaknad av utbud har skapat ett lösningsfokuserat sinne präglat av självförtroende. Bristen på färdiga lösningar och avstånden har varit och är ännu kreativitetens moder. Genom tiderna har behovet funnits av att skapa sina egna förnödenheter och hitta sina egna lösningar för att kunna ordna sin tillvaro men utan något större behov av att prata om saken. Det har gett oss ett samhälle fyllt av kreatörer som verkar mer eller mindre i det dolda. Nu har dagen kommit då vi valt att lyfta fram kreatörerna i ljuset.

10_butiken0230_ copy_edited.jpg

Denna sida har vi skapat genom Design by Gällivare, ett projekt som Ávki AB och Petra Åhl AB ligger bakom. Vi ser arbetet som vi gjort som ett startskott. Här vill vi samla det goda som finns i Gällivare och vi börjar med våra kreatörer. Vi vill låta dig som bor i Gällivare och som besöker Gällivare möta dessa fantastiska människor för att lära känna dem och deras verk.

Petra Åhl och Cora Karlsson

K R E A T Ö R E R 

Kreatörer
10_Butiken0312_.jpg

BUTIKEN PÅ ÁVKI

En plats för möten, kultur och shopping

Öppettider

                Minst

mån–fre 10.00–18.00

lör–sön 10.00–15.00  

men ibland längre.                       

Malmbergsvägen 4, Gällivare

0970-141 02

bottom of page