Kaitumkapellet

Kaitum kapell byggdes år 1964 på initiativ av Andreas Labba för att hedra Dag Hammasköld. Formen är inspirerad av en samisk Kåta och designad av Jan Thurfjell. Du hittar den i Kaitum, ca 60 km norr om Gällivare. Kapellet är byggt i trä och taket som sträcker sig ner mot marken är täckt med träshingel. Rököppningen i taket är täckt med pyramidformat plexiglas och de inre väggarna med träpanel. Veranda fönstret vetter västerut mot fjällen. I kapellet finns också en minneskulptur som representerar Dag Hammarsköld.

Kaitumkapellet
Besöksadress: 982 04, Kaitum

Foto Andreas Hinzer

X