Gällivare Hembygdsområde

Området ägs av föreningen och är en gåva av Gällivare kommun. Hembygdsområdet har byggts upp med byggnader från olika byar inom Gällivare kommun och speglar utvecklingen i socknen från mitten av 1800-talet. Många av byggnaderna är flyttade från de olika byarna mellan 1950-1980.

Gällivare hembygdsområde finns längs Kulturstigen i Gällivare.

Gällivare Hembygdsområde
Besöksadress: Vassaragatan 19, 982 34 Gällivare
Hemsida: gshg.se

X