Gällivare Hembygdsområde

Området ägs av föreningen och är en gåva av Gällivare kommun. Hembygdsområdet har byggts upp med byggnader från olika byar inom Gällivare kommun och speglar utvecklingen i socknen från mitten av 1800-talet. Många av byggnaderna är flyttade från de olika byarna mellan 1950-1980.

Under sommaren 2020 är Strandcafét på Hembygdsområdet öppet onsdag till söndag kl. 11:00-18:00 fram till mitten på augusti.
För mer information besök deras Facebooksida på facebook.com/Strandcafet-Gällivare

Gällivare hembygdsområde finns längs Kulturstigen i Gällivare.

Gällivare Hembygdsområde
Besöksadress: Vassaragatan 19, 982 34 Gällivare
Hemsida: gshg.se

X