Djävulsklyftan

Djävulsklyftan med sin vackra natur och storslagna utsikt

Från bommen vid Fiskodlingsvägen i Koskullskulle är det ca 3 km att vandra till ravinen. Stigen är bitvis stenig men lättgången.
Naturen varierar, det är bergigt och brant och under promenaden ser man olika typer av skog. Under vandringen passerar man lämningar efter 2 olika kulturer. Gruvepok och nomadförlyttningar.

Linaälven rinner i en dalgång mellan samhället och västra kanten av Rävdalsområdet. Älven ger en hög luftfuktighet och hyser därmed en unik växtplats för arter med höga naturvärden så här långt norrut. Många olika fågelarter finns i området.

På djupaste stället i Djävulsklyftan med en tillrinnande bäck växer en flora av rödlistade kärlväxter, lavar och mossor.
I ravinen finns en kolksjö som är 13–14 meters djup. Den norra väggen på ravinen är upp till 30 m hög.
Ravinens längd är ca 2 km lång.

Vägbeskrivning från centrala Gällivare

  • Kör igenom Koskullskulle mot Tautjas
  • Strax efter bron över Linaälv står det en skylt ”Djävulsklyftan” på höger sida av vägen
  • Där kan ni parkera bilen vid bommen och följa skyltningarna till fots cirka 3,2km
  • Nu är ni framme

Foto: Anton Blomstam

X