Rallarstigen

Vandra stigen som rallare och människor från området vandrat i flera hundra år. Här finns gott om kulturspår då du vandrar genom tallskogen och genom myrmarkerna. Rallarstigen är en 44 km lång historisk vandringsstig mellan Gällivare och Porjus. Välj att gå en del av del av leden för att känna dom historiska vingslagen.

Stigen går igenom norra delen av Muddus/Muttos nationalpark och även genom naturreservatet Stubbá.

Sedan 1700-talet har lokalbefolkningen vandrat Rallarstigen. 1888 byggdes järnvägen till Gällivare och Rallarstigen blev en viktig väg mot Porjus och Luspebryggan. Senare byggdes spänger längs leden av STF och leden började sedan även kallas Turistvägen. Sommaren 1910 påbörjades bygget av Porjus kraftverk och stigen fick en annan användning, som transportväg för bärare. Från och med nu kallas stigen också för Rallarstigen. 1945 upphörde stigen som färdväg i och med att landsvägen Gällivare- Porjus kom till. 12 juni 1994 återinvigdes stigen med nya spänger och målade markeringar.

Stigen återinvigdes 1994 och är upprustad med rastplatser och spänger över myrarna. Längs hela leden är det tillåtet att ha med sig hund, vilket annars är förbjudet i Muddus/Muttos nationalpark under barmarksperioden.

Leden förvaltas av Laponiatjuottjudus.

Rallarstigen hittar du längs E45:an, vägen mellan Porjus och Gällivare. En bra plats att starta på är några kilometer väster om korsningen upp mot Femmanvägen/Dundret där det finns en vägskylt med Rallarstigen.

X